วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พยัญชนะ สระภาษาเกาหลี เบื้องต้น

พยัญชนะภาษาเกาหลีเบื้องต้น
พยัญชนะในภาษาเกาหลี 
Center
ลำดับอักษรชื่อเสียงอักษรภาษาอังกฤษเสียงถ้าเป็นตัวสะกด
1กียอกkกก
2นีอึนnกน
3ทีกึดtกด
4รีอึลr , Lกล
5มีอึมmกม
6บีอึบpกบ
7ชีโอซซ,ชsกด
8อีอึ่งอ,งngกง
9จีอึจcกด
10ชี่อึชช เสียงสั้นch'กด
11คีอึดค เสียงสั้นkh'กก
12ที่คึทท เสียงสั้นt'กด
13พี่อึพพ เสียงสั้นph'กบ
14ฮีอึด hกด
15ซังคียอกkกก
16ซังทีกึดtกด
17ซังบีอึบpกบ
18ซังซีโอดsกด
19ซังชีอึดjกด
สระในภาษาเกาหลี  ( สระเดี่ยว  , สระผสม )
Center
สระเดี่ยวสระผสม
ลำดับสระเสียงลำดับสระเสียง
1อา1แอ
2ออ2แย
3โอ3เอ
4อู4เย
5อือ5เว
6ยา6วี
7ยอ7อึย
8โย8วา
9ยู9แว
10อี10วอ
   11อุเว